The cuisine of China - Asia

Asia China CN
Anhui Beijing Chongqing Fujian Gansu Guangdong Guangxi Guizhou Hainan Hebei Heilongjiang Henan Hong Kong Hubei Hunan InnerMongolia Jiangsu Jiangxi Jilin Liaoning Macau Ningxia Qinghai Shaanxi Shandong Shanghai Shanxi Sichuan Taiwan Tianjin Tibet Xinjiang Yunnan Zhejiang

The foods of China

China - See the recipes

Appetizer recipes

Coconut tofu fingers with spicy plum sauce Tofu

Main recipes

Brochettes of pork with rosemary Cantonese noodles Chinese black bean sauce Chow yuk General tso chicken Glazed salmon bundles with sesame bok choy Honey- mustard pork roast Honey-hoisin grilled lamb chops Kung pao tofu Spicy peanut chicken Steamed bbq pork buns Sticky tofu stir-fry Stir-fried chicken and cashew nuts Stir-fried chicken thighs Stir-fried pork tenderloin Stuffed Chinese chicken wings Sweet and sour pork Side dishes recipes coming soon
Dessert recipes coming soon

Cooking in China